Jézus keresztre feszítése (The Crucifixion – Selected Quotes)


Fókuszban az Ige / The Word in Focus

jesus-on-the-cross
Értünk adta önmagát! (C.H. Spurgeon)

Látod-e azt a borzasztó menetet, mely Jeruzsálem utcáin halad, végigvonulva a Via Dolorosa durva kövezetén?

Látod-e a zokogó asszonyokat, akik miatta sírnak és jajgatnak? Hogyan történhetett, hogy Jézus megengedte, hogy fogolyként a Golgota hegyére hurcolják? Ó, jaj, most a földre lökik Őt! S az átkozott vas-szögeket kezeibe és lábaiba verik, majd felvonják Őt a magasba! A keresztet felállítják a kijelölt helyre, és ott függ az Úr, mezítelenül, megvetett és szégyenteljes látványosságként, az emberek gyalázkodásai közepette, és az angyalok által megsiratva.

Hogyan lehetséges az, hogy a Dicsőség Ura, aki mindeneket teremtett, és mintegy lámpásokként kifeszítette az égre a csillagokat –  most itt szenved, vérezve és haldokolva? Úgy, hogy értünk adta önmagát!

Látod-e a négy sebből – a kezein és lábain lévő sebekből – áradó vérző folyamot? Nyomon tudod-e követni haláltusáját, ahogyan a gyötrelem mély barázdákat vés homlokába, majd végig a lesoványodott testébe? Nem, nem láthatod az…

View original post 1,030 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s