“Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν
Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος
τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn6.60 via the Logos Bible Android app.