“Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων
οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ
καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn11.45 via the Logos Bible Android app.

Advertisements