“ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν
καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι
καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn11.48 via the Logos Bible Android app.

Advertisements