“ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ
καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει
ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.2 via the Logos Bible Android app.

Advertisements