“Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων
ὅτι ἐκεῖ ἐστιν
καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον
ἀλλʼ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν
ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.9 via the Logos Bible Android app.

Advertisements