“ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος
ὁ ὢν μετʼ αὐτοῦ
ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου
καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.17 via the Logos Bible Android app.

Advertisements