“καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Βαιὼρ ἐν ὄρει Ἐφράιμ, εἷς· ”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/3Kgdms4.8 via the Logos Bible Android app.

Advertisements