“7 καὶ ἦν Κύριος μετʼ αὐτοῦ, καὶ ἐν πᾶσιν οἷς ἐποίει συνῆκεν· καὶ ἠθέτησεν ἐν τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων, καὶ οὐκ ἐδούλευσεν αὐτῷ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/4Kgdms18.7 via the Logos Bible Android app.

Advertisements