“3 καὶ υἱοὶ Ζειρρεί· Ζαρειά, Μειχαήλ· καὶ υἱοὶ Ζαρειὰ Μειβδειὰ καὶ Ῥαήλ, Εἰσιά, πέντε, ἄρχοντες πάντες.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch7.3 via the Logos Bible Android app.

Advertisements