“5 καὶ ἐκ τῶν ΣηλωνεὶἈσαιὰ πρωτότοκος αὐτοῦ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch9.5 via the Logos Bible Android app.

Advertisements