“8 καὶ ἔβαλον καὶ αὐτοὶ κλήρους ἐφημεριῶν κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν, τελείων καὶ μανθανόντων.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/1Ch25.8 via the Logos Bible Android app.

Advertisements