“8 καὶ εἶπεν Σαλωμὼν πρὸς τὸν θεόν Ὃ ἐποίησας μετὰ Δαυεὶδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα, καὶ ⌜ἐβασίλευσάς με ἀντʼ αὐτοῦ⌝.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch1.8 via the Logos Bible Android app.

Advertisements