“1 Τότε εἶπεν Σαλωμών Κύριος εἶπεν τοῦ κατασκηνῶσαι ἐν γνόφῳ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch6.1 via the Logos Bible Android app.

Advertisements