“8 καὶ τὴν Γὲθ καὶ τὴν Μαρεισὰν καὶ τὴν Ζείβ,”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch11.8 via the Logos Bible Android app.

Advertisements