“7 καὶ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐγένετο καταστροφὴ Ὀχοζείᾳ ἐλθεῖν πρὸς Ἰωράμ· καὶ ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἐξῆλθεν μετʼ αὐτοῦ Ἰωρὰμ πρὸς υἱὸν Ναμεσσεὶχριστὸν Κυρίου τὸν οἶκον Ἀχαάβ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/2Ch22.7 via the Logos Bible Android app.

Advertisements