“6 φυλάσσων τὰ νήπια ὁ κύριος·
ἐταπεινώθην, καὶ ἔσωσέν με.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/Ps114.6 via the Logos Bible Android app.

Advertisements