“9 εὐαρεστήσω ἐναντίον Κυρίου ἐν χώρᾳ ζώντων.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/Ps114.9 via the Logos Bible Android app.

Advertisements