“καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ
Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι
λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος
Ἔρχου καὶ ἴδε ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn1.46 via the Logos Bible Android app.