“λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ
Πόθεν με γινώσκεις
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn1.48 via the Logos Bible Android app.