“Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ
διδάσκων ἐν Καφαρναούμ ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn6.59 via the Logos Bible Android app.