Σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅλο καί πιό ἀποτρόπαια


LITERATURE AND POETRY

Νεκτάριος Δαπέργολας

Σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅλο καί πιό ἀποτρόπαια. Ἀκούσαμε λοιπόν πρό ὁλίγου καιροῦ γιά κάποιον ἱερέα σέ ναό τῆς Πλάκας, πού τέλεσε βάφτιση παιδιοῦ δύο ἀνδρῶν πού συζοῦν μέ σύμφωνο συμβίωσης (τό ποῦ τό βρῆκαν τό παιδί ἐννοεῖται πώς δέν τό ἀναρωτηθήκαμε κἄν – στή νεοεποχίτικη ἑλληνέζικη χωματερή τοῦ Τσίπρα καί τοῦ Κούλη ἐξάλλου ζοῦμε). Διαβάσαμε ὅμως μετά (στό ἐξαιρετικό ἰστολόγιο «Τάς Θύρας») ὅτι δέν τό βάφτισε μόνο (παρέα καί μέ κάποιον π.Βασίλειο), ἀλλά ἔδωσε καί εὐχές στούς εὐτυχεῖς «γονεῖς» (Θεέ μου ἥμαρτον) μέ τά ἐξῆς ἀπίστευτα: «οἱ γονεῖς νά εἴσαστε πάντα ἐρωτευμένοι καί τό παιδί θά βλέπει αὐτήν τήν ἀγάπη πού θά ἔχετε μεταξύ σας, αὐτήν θά ἀναζητήσει ὅταν φύγει ἀπό ἐσᾶς καί θά ἀναζητᾶ πάντα στή ζωή του»!!! Ταυτόχρονα συνειδητοποιήσαμε ὅτι ὁ λεγάμενος δεν εἶναι κάποιος ἄσημος και…χτεσινός, ἀλλά ὁ γνωστός Ἀλέξανδρος Καριώτογλου, το ἔκπαλαι γνωστός για τή σχέση του μέ τήν πλανεμένη (ψευτο)νεορθόδοξη παρέα τῶν Ράμφων…

View original post 314 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s