“εἶπεν δὲ τοῦτο
οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ
ἀλλʼ ὅτι κλέπτης ἦν
καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn12.6 via the Logos Bible Android app.

Advertisements